Донорство

Дарителска програма на ин витро клиника „Селена“

Стани донор! Едно семейство има нужда от теб!

За донорството

Човешкото щастие има различни измерения. Има едно, което обаче е универсално – децата ни!

Статистиката, за съжаление, ни предоставя тъжни резултати – всеки шести човек в света среща трудности при създаването на дете! Само в България двойките с репродуктивни проблеми са 150 000, а повече от 30% от жените в тях се нуждаят от донорски яйцеклетки или сперматозоиди.

Ние от Ин витро клиника „Селена“ вярваме и ви подканваме да помогнете на някого да сбъдне най-голямата си мечта – да чуе щастливия смях на своето дете в дома си и да има възможност с гордост да се нарече родител.

Законодателството

Изпълнителната агенция по трансплантация е държавният орган за управление, координация и контрол на донорството в България. Наредба № 28 от 20.06.2007 г. на Министрество на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция е законовият нормативен акт, който регламентира донорството.

Изисквания за донорство на яйцеклетки

За да станете донор на яйцеклетки, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Да сте на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години – при родствено даряване;
 • Да имате поне едно живородено дете;
 • Да не страдате от наследствени или хроничини заболявания;
 • Да не сте поставени под запрещение;
 • Изследванията ви за HIV, HBV, HBC и сифилис да са отрицателни;
 • Да нямате заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност;
 • Да предоставите писмено съгласие, заверено от нотариус;

Изследвания

След като жената, кандидат-дарител, бъде консултирана и се установи, че отговаря на изискванията, се извършват няколко изследвания

 • Общ медицински преглед;
 • Гинекологичен преглед;
 • Хормонални изследвания;
 • Серологични изследвания;
 • Генетични изследвания.

Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 • Даряването на яйцеклетки е напълно доброволен и анонимен акт!
 • Дарителите нямат никаква финансова или правна отговорност към родените с техни яйцеклетки деца!
 • Дарителите нямат никаква информация за реципиентите, получили техните яйцеклетки!
 • Рецепиентите не получават никаква информация за дарителя!

Изисквания за донорство на сперматозоиди

 • да сте на възраст от 18 до 40 години;
 • да сте клинично здрав, да не страдате от хронични или наследствени заболявания;
 • да имате добри спермални показатели.

Изследвания

 • спермален анализ;
 • серологични изследвания – Васерман, HIV, хепатит В, хепатит С, хламидия, кръвна група;
 • генетични изследвания /информирано съгласие/.

Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 • Даряването на сперматозоиди е напълно анонимно!
 • Вие не носите никаква финансова или правна отговорност за родените от Вашите сперматозоиди деца!
 • Даряването на сперматозоиди е доброволно и безвъзмездно!

Дарителите не носят отговорност за изхода от процедурата и настъпилата бременност, тъй като предварително са подписали нотариално заверена декларация за информирано съгласие!

Съгласно действащата Наредба №28:

Възможно е донорите на яйцеклетки и сперматозоиди да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи: пътни, настаняване и престой, за отсъствие от работа, за причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

За повече информация или изразяване на желание за участие може да се свържете с нас на:

За дарители на яйцеклетки – 0882 06 84 15

За дарители на сперматозоиди – 0885 059 508

Нека заедно сбъднем мечтата на едно семейство! Нека заедно дарим щастие! Благодарим ви!