Ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки

Ко-култивирането с ендометриална тъкан е допълнителна IVF техника, използвана за увеличaване шанса за нормалното развитие на ембрионите и да се повиши възможността за безпроблемна бременност. Ко-култивирането е процес, при който ембрионите се развиват в среда, съдържаща клетки от майчината ендометриална тъкан преди да бъдат трансферирани.
Kokultiv jpg 1Ко-култивирането на ендометриална тъкан е ефективно допълнение към IVF техниките при определени случаи включително при пациентки, които имат редица неуспешни опити или при лошо качество на ембрионите.
След съгласието на пациентката за ендометриална биопсия, като част от IVF цикъл, лекарят взима малка проба от ендометриума точно преди менструалния цикъл, предхождащ IVF-цикъла.Това допълнително стимулира развитието на лигавицата на матката, като по този начин се увеличава възможността за имплантация на ембрионите.
Ендометриалната проба, взета от лекаря, се култивира в ембриологичната ни лаборатория. След обработка и отглеждане на клетките с цел достигане необходимото количество се замразяват и се съхраняват на -196 C в течен азот.
При размразяване преди пункцията отново се култивират в петри, в което ще се отглеждат ембрионите.
Ембрионите получават по този начин допълнителни хранителни вещества, които подпомагат тяхното нормално развитие.Koculture 2 jpg

Реклама