Ко-култивиране на ембриони с кумулусни клетки

КО-КУЛТИВИРАНЕ С КУМУЛУСНИ КЛЕТКИ

Кумулусните клетки са клетки обграждащи яйцеклетката. Те я снабдяват с хранителни вещества и растежни фактори и я предпазват по време на придвижването й от яйчниците до матката.
Яйцеклетките се аспирират заедно с кумулусните клетки, тъй като те са здраво закрепени към яйцеклетката.Kokult 3jpg
При ИКСИ кумулусните клетки се премахват, за да се установи стадият на узряване на яйцеклетката.
При ко-култивирането кумулусните клетки се инкубират в хранителна среда, за да се размножат. В тази хранителна среда кумулусните клетки се свързват една с друга в гъста мрежа, която образува слой на дъното на петрито.
Kokult 4 jpgЕмбрионите поставени в тяхната собствена, така приготвена кумулусна среда, получават допълнителни хранителни вещества и растежни фактори важни за тяхното развитие.
Използването на този метод  допълнително подпомага ембрионите да получат близка до естествената им среда, допринасяща за по-доброто им качество.

Реклама