ICSI

ICSI


Какво представлява методът ICSI?

ICSI методът е подобен на класическото ин витро, при което гаметите (яйцеклетка и сперматозоид) се събират от двамата партньори. Разликата между двете процедури е начинът, по който се извършва оплождането.
При класическото ин витро, яйцеклетките и сперматозоидите са смесени в петри и сперматозоидите оплождат яйцеклетките „естествено". За да има шанс, обаче това да се случи, са необходими голям брой бързо подвижни нормални сперматозоиди.
За много двойки, броят на подходящите сперматозоиди може да бъде ограничен или могат да съществуват други фактори, възпрепятстващи оплождането. При тези двойки ICSI процедурата дава по-големи шансове.
ICSI е лабораторна процедура, при която един единствен сперматозоид е избран и инжектиран с фина стъклена пипета директно в цитоплазмата на яйцеклетката.
Методът ICSI дава възможност при много малък брой сперматозоиди и неспособността им да проникнат в яйцеклетката по естествен път да се осъществи оплождане.

За кого е подходящ методът ICSI?

От гледна точка на пациентите, стимулацията за ICSI е същата, като тази при класическото ин витро.
Обстоятелствата, при които ICSI е подходящо са:
• намален брой сперматозоиди или тяхната липса (в случая е възможно използването на донор)
• висок процент на сперматозоидите с лоша морфология
• ниска подвижност на сперматозоидите
• в случаите, когато сперматозоидите са получени по хирургичен път от епидидимиса (MESA/PESA) или от тестисите (TESE/TESA), или от урината при ретроградна еякулация
• високо ниво на антитела в семенната течност
• предишни неуспешни опити при класическото ин витро

Какво включва ICSI?

• стимулация на яйчниците за подпомагане развитието и узряването на яйцеклетките
• аспириране на яйцеклетки
• оплождане на яйцеклетки и култивиране на ембриони
• трансфер на ембриони

Реклама