Криопрезервация

krio 2Криопрезервацията представлява съхранение на клетки или тъкани при ниска температура. Съхранението на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони е неразделна част от АРТ, като приложението им се увеличава постоянно. В някои случаи то е препоръчително, докато в други е с ключово значение за резултата от АРТ. Съхранението на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони започва с тяхното замразяване. За целта към тях се добавят специални вещества (криопротектори), които ги предпазват от увреждане при ниските температури. След това те се поставят в течен азот, чиято температура е  -196 градуса. Там се осъществява съхранението. От важно значение е фактът, че преживяемостта не зависи от периода на съхранение, т. е. -  независимо колко дълго ще са в течен азот, ако добре се извършва замразяването и правилно съхранението,  няма значение дали то ще трае дни, месеци или години.

Реклама