MACS

Магнитно активирано клетъчно сортиране (MACS)

Метод на разделяне на спермални клетки

Методът се основава на магнитно натоварени молекули, свързани със специфични протеини, които се прикрепят върху апоптични (увредени сперматозоиди). При прилагане на магнитно поле, апоптотичните сперматозоиди се разделят спрямо нормалните. Апоптотичните сперматозоиди са клетки с увредена /фрагментирана/ ДНК.MACS 44


Причинители на апоптоза:

• Увреждане на ДНК – йонизираща радиация, токсини;
• Хормони, растежни фактори, цитокини;
• Вирусна или бактериална инфекция;
• Стрес – напр. гладуване; недостиг на растежни фактори, heat-shock, кислородни радикали (пероксид), церамиди;
• Клетки на имунната система;

Предимства на MACS

MACS 33За разлика от рутинните методи за обработка на сперматозоидите, основаващи се на спермална концентрация и подвижност, MACS действа на молекулно ниво. Това е уникален метод допълващ, конвенционалните методи за обработка на сперматозоиди. Сепарирането чрез MACS допринася за повишаване на процента на подвижните сперматозоиди. Използва се при АРТ процедурите:

  • IVF - ICSI процедура;
  • инсеминация;
  • криоконсервация на сперматозоиди с цел - повишаване качеството им след размразяване                                                                                                                            Разделянето на апоптотичните сперматозоиди чрез MACS повишава успеваемостта при двойките с репродуктивни проблеми. Увеличава се както процента на успешно развиващите се ембриони, така и процента на успешните клинични  бременности при пациенти с Oligoasthenozoospermia.
СБАЛАГ "Селена" разполага със специализирана апаратура и софтуер за прилагане на метода Магнитно активирано клетъчно сортиране (MACS).

Реклама