PESA/TESE

 PESА

Този метод представлява подкожно аспириране на сперматозоиди от епидидимиса (депо, в което се събират зрелите сперматозоиди) или директно от тестиса.PESA -  TESE

Прилага се при:

• запушване на семепроводите (обструктивна азооспермия);
• след вазектомия (хирургична процедура, при която се прекъсва семепровода с цел стерилизиране на мъжа);
• липса на семепровод – вродена или при наличие на травма;
• оперативна интервенция;
• инфекция;
• липса на еякулация при диабет или увреждане на гръбначния мозък;

Аспирираните по този начин сперматозоиди се замразяват и съхраняват за АРТ процедури или поради предстояща вазектомия.
Епидидимната аспирация е най-подходяща, когато производството на сперматозоиди в тестисите е нормално. Процедура се извършва под местна анестезия, като възстановителният период след тази процедура е около 24 часа.

TESE
TESE 2Тестикуларна екстракция на сперматозоиди (TESE) е процес на отделяне на малка част от тъканта на тестиса под местна упойка. Целта на тази манипулация е извличане на жизнеспособни сперматозоиди, които да се използват при метода интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI). Процедурата се препоръчва за мъже със азооспермия, причинена от първична тестикуларна недостатъчност или вродена липса на семепровод.

TESE се прилага се в случай на:TESE 3

• липса на сперматозоиди след PESA;
• необструктивна азооспермия

Реклама