Първият ембриоскоп в България

Най-новото въведение в модерната IVF лаборатория на СБАЛАГ "Селена" е ембриоскоп. В света има само 50 ембриоскопа - един от тях е в СБАЛАГ ''СЕЛЕНА''!

 Нова IVF технология позволява на двойките 24/7 ембрио мониторинг. В центъра за асистирана репродукция на СБАЛАГ ''СЕЛЕНА'' вече разполагаме с един от 50-те ембриоскопа в света! Това е най-новата технология, която позволява непрекъснато мониториране на  ембрионите .
 При стандартните IVF процедури развитието им се следи от специалист ембриолог, като ембрионите се изваждат от инкубатора по един или два пъти дневно. При използването на този  стандартен метод е важно ембрионите да бъдат максимално кратко време извън инкубатора. Поради тази причина е възможно да бъдат пропуснати евентуални  промени или проблемни моменти в развитието им. Изваждането на ембрионите от инкубатора крие опасност и от замърсяване от външната среда.
  Благодарение на ембриоскопа, специалистите  могат да наблюдават ембрионите продължително, без те да бъдат вадени от инкубатора, което е изключително предимство пред еднократното им дневно проследяване.
 Ембриоскопът дава възможност да се наблюдават до 12 ембриона на 6 различни пациенти. Изключително високата резолюция изобразява ембрионите на всеки 20 минути и по този начин те никога не напускат климатично контролираната за тях среда, която е перфектно адаптирана до естествената. Това увеличава значително шансовете за успех.
embrioskop1
Благодарение на ембриоскопа, лекарите могат да определят с по-голяма сигурност, дали оплодените яйца имат шанс за създаването на здраво бебе. Родителите също получават запис от развитието на ембрионите.

Реклама