Донорство на яйцеклетки

ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА НА ИН ВИТРО КЛИНИКА "СЕЛЕНА"

„Стани донор! Едно семейство има нужда от теб!"

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОНОРСТВО НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

За да станете донор на яйцеклетки трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Да сте на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години – при родствено даряване;
 • Да имате поне едно живородено дете;
 • Да не страдате от наследствени или хроничини заболявания;
 • Да не сте поставени под запрещение;
 • Отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
 • Липса на заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност;
 • Писмено сгласие, заверено от нотариус;

ИЗСЛЕДВАНИЯ

След като жената, кандидат-дарител, бъде консултирана и се установи, че отговаря на изискванията се извършват няколко изследвания:

 • Общ медицински преглед;
 • Гинекологичен преглед;
 • Хормонални изследвания;
 • Серологични изследвания;
 • Генетични изследвания;

Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.


ПРОЦЕДУРАТА

След като пълният набор от необходимите документи и изследвания е готов се пристъпва към синхронизиране на менструалният цикъл на донора и реципиента. Необходимо е дарителят да посети няколко пъти клиниката, за да се проследи процеса, докато се назначи пункцията. Самата стимулация започва от втория или третия ден на цикъла и продължава от 10 до 14 дни. Целта на медикаментите, които се прилагат под формата на подкожни инжекции, е да се развият достатъчно на брой фоликули в яйчниците. Обикновено са необходими от една до три инжекции на ден. Донорките могат да си ги поставят сами, след като бъдат обучени от акушерките, а могат да посещават и клиниката. Медикаментите и съответните дози се определят от лекуващия лекар и са строго индивидуални за всяка пациентка. Препоръчително е по време на процедурата тютюнопушенето да бъде спряно или ограничено до минимум. Преди самата пункция, в точно определен час се поставя последната инжекция. Самата фоликуларна пункция е напълно безболезнена /извършва се с краткотрайна венозна упойка/ и продължава 15-20 минути. След това се извършва гинекологичен преглед и след кратък престой, пациентката напуска клиниката.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

• Даряването на яйцеклетки е напълно доброволен и анонимен акт!
• Дарителите нямат никаква финансова или правна отговорност към родените с техни яйцеклетки деца!
• Дарителите нямат никаква информация за реципиентите, получили техните яйцеклетки!
• Реципиентите не получават никаква информация за дарителя!


Дарителите не носят отговорност за изхода от процедурата и настъпилата бременност, тъй като предварително са подписали нотариално заверена декларация за информирано съгласие!


Съгласно действащата Наредба № 28:

11.1.6. възможно е донорите на яйцеклетки и сперматозоиди да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи:
11.1.6.1. пътни;
11.1.6.2. за настаняване и престой;
11.1.6.3. за отсъствие от работа;
11.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;
11.1.6.5. пропуснати ползи и др.

Ако решите да участвате в Дарителската програма на
Ин витро клиника „Селена" можете да се обадите на телефон: 0882 06 84 15!

Нека заедно направим едно семейство щастливо!
БЛАГОДАРИМ ВИ!

Реклама