За пренаталната диагностикаТемите на презентацията на 30-ти октомври са:

• „Новости в ултразвуковата техника”
Лектор - Михаела Караманолова, Мениджър продажби ултразвукова апаратура

• „Възможности на пренаталната диагностика”
Лектор - Д-р Виолета Стратиева.

Срещата се провежда в партньорство с Медицински център „Афродита” – Future Health, банка за съхранение на стволови клетки.

Реклама