Цитогенетична лаборатория


                                                                                                                              

  Медико - генетична помощ


          na4alo 1 cito

Като част от услугите на най-голямата, нова и модерна специализирана болница в Южна България!
                    
          
I. Медико-генетична консултация - осъществява се от високо квалифициран специалист генетик-педиатър. Такава консултация се налага при семейства с различни репродуктивни проблеми -  спонтанни аборти, раждане на мъртъв плод, при деца, родени с аномалии и др.

II. Цитогенетичен хромозомен и ДНК анализ

DSC04923
Лабораторията по цитогенетика към УСБАЛАГ „Селена“ е оборудвана с модерна апаратура, като използваните консумативи са с най-високо качество. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен лабораторен контрол и се валидират от квалифициран персонал. 
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на стерилни 
консумативи за еднократна употреба, при стриктна вътреболнична хигиена.
DSC04925В лабораторията се извършват пренатална и постнатална цитогенетична диагностика посредством цитогенетичен и ДНК хромозомен анализ.
Към пренаталната цитогенетика се отнасят следните видове изследвания:

Хорионбиопсия – представлява пренатална манипулация, извършвана в 10-13 гестационна седмица. Включва вземане на проба от хориалната тъкан, заобикаляща плодния сак. horion 1Тъканта се взема под ултразвуков контрол, с помощта на игла, въведена през коремната стена и стената на матката. Основна цел на процедурата е да се изследва броя и конфигурацията на хромозомите на плода за доказване или отхвърляне на бройни и структурни хромозомни отклонения, както и да се направи качествен ДНК анализ на хромозоми 21, 18 и 13.

Ранна амниоцентеза (РАЦ) amniocentesis 1- представлява пренатална манипулация, извършвана в 17-20 гестационна седмица. Включва вземане на проба от течността, заобикаляща плода. Течността се взема под ултразвуков контрол, с помощта на игла, въведена през коремната стена и стената на матката. amniОсновна цел на процедурата е да се изследва броят и структурата на хромозомите на плода за доказване или отхвърляне на бройни и абнормални хромозомни отклонения.

• Тест за установяване на бащинство – пренатално (за бъдещо родено дете)
• Prenatest – представлява пренатална хромозомна диагностика на плода чрез ДНК анализ на периферна кръв на бременната жена.

Необходимост от пренаталната диагностика се налага при:

- предишно дете с хромозомна болест
- носителство на балансирано хромозомно преподреждане при един от партньорите
- висок риск от раждане на дете със S.Down, S.Patau, S. Edwards – установен с биохимичен скрининг (БХС)
- напреднала възраст на бременната жена
- ултразвуково доказан дефект в развитието на плода
- обменна аномалия
- предишно дете с дефект на невралната тръба (ДНТ)

Към постнаталната цитогенетика се отнасят следните видове изследвания:

• Цитогенетичен хромозомен анализ от периферна кръв – лимфоцитни култури
• Цитогенетичен хромозомен анализ от кожни фибробласти
• Цитогенетичен хромозомен анализ на плодни части от абортивен материал
• Тест за установяване на бащинство – постнатално (за родено дете)

Необходимост от постнаталната цитогенетична диагностика се налага при:

- двойки с предстоящи APT процедури
- деца с вродени аномалии
- деца с неизяснено умствено изоставане
- семейни двойки със смутена репродукция (спонтанни аборти, мъртво раждане, стерилитет)
- мъже с нарушена сперматогенеза, азооспермия, тежка астенозооспермия и др.

III. Към сектора се включват още и следните услуги:

• Тест за установяване на бащинство – пренатално (за бъдещо родено дете) и постнатално (за родено дете)

• Консултация със специалисти по фетална морфология: д-р Кръшков, д-р Стратиева

• Биохимичен скрининг за дефекти на плода на бременни жени за хромозомни заболявания – ранен (11г.с.) и късен (16 г.с.) + БХС

• Пакет имунологични изследвания – репродуктивен скрининг

 Цитогенетичната лаборатория на УСБАЛАГ „Селена“ е оборудвана с  апаратура от най-висок клас, включваща най-ново поколение микроскоп и хромозомен анализатор, инвертоскоп, CO2 инкубатори, ламинарни боксове и центрофуги.
DSC04935       


Реклама