Имунохематологична лаборатория

                                       

     slika 9f


* Извършва изследвания, заложени в договора с НЗОК и стандарта по трансфузионна хематология
* Определяне на кръвни групи и Rh антитела
* Изследване за авто и алоеритро антитела

Реклама