Микробиологична лаборатория

В микробиологичната лаборатория към болница”Селена” работят специалисти със специалност „Микробиология” и специализиран медицински лаборант. Всички лабораторни звена в клиниката са свързани и имат комуникация както помежду си, така и с лекарите-специалисти.
Микробиологът участва в изготвянето на лекарствената политика на здравното заведениие, като реагира адекватно при избор на антибиотик от лекуващия лекар.
Микробиологичната лаборатория в болница „Селена”  извършва изследвания, заложени в договора с НЗОК и стандарта по клинична микробиология. 
- Микробилогична диагностика на материал от гениталната система - влагалищен секрет, цервикален секрет,  еякулят, простатен секрет, уретрален секрет, пунктат от киста,  ендометриум,  дъгласово пространство
- Микробиологична диагностика на кърма, амниотична течност, стомашен аспират, стомашен аспират, траехален аспират, секрет от бронхи,  храчка, пунктати, ликвор
- Анален секрет за чревно бацилоносителство
- Гърлени, очни  и назофарингеални секрети
- Урокултура
- Хемокултура
- Кръв за васерман
- Директна микроскопия
- Диагностика на сифилис
- Раневи секрет
На положителните щамове се изпитва антибиотикочувствителността. Антибиограми.
Лабораторията провежда два пъти годишно външен качествен контрол чрез участие в международни сравнителни изследвания в Национална система за външна оценка на качеството на изследванията, организирана от отдел „Микробилогия” при НУЗПБ – гр.София.
С получените сертификати от външния контрол, лечебното заведение сключва договор с РЗОК.
operacionna new 010
Д-р Татяна Попова, микробиолог

irina biolog
Ирина Станимирова, биолог


 
                  
                                                                                      
                         

Реклама