Най-новите изследвания!


                                         
 
Защитавайки името си на  най- модерната клиника в цяла Южна България  се стараем  да предлагаме все повече услуги и качество за вас- нашите пациенти, иновативни методи, технологии и изследвания. 
  Бихме желали да ви информираме, че от месец февруари 2015г. в болница "Селена" се извършват две нови изследвания. Това са:

    1.Неинвазивен пренатален тест NIFTY /Скринингов метод за откриване на тризомия 21, 18 и 13 и изменения в броя полови хромозоми на плод и микроделеционни синдроми ( 5p, 1p36, 2q33.1)/
-Тестът се прави не по-рано от 10-12-та г.с.
-Венозната кръв взета сутринта от бременната /от понеделник до четвъртък/
-Резултатът е готов след 2-3 календарни седмици

  2.ДНК експертиза за бащинство/майчинство

-Използва се проба от устната кухина /букална лигавица/
-Пробата се взема от понеделник до петък. Стандартният резултат е готов до 10 работни дни /след получаване на всички проби/, като има и  възможност за експресен резултат.

Повече информация може да получите на тел. 032 /64 80 20.

                                           

Реклама