Още две телефонни линии за пациентите на АГ "Селена"За по-добрата комуникация и максимално улеснение на нашите пациенти, АГ "Селена" предоставя още две телефонни линии.
032/25 00 08 и 032/25 00 09 са номерата, на които можете да получите информация за цялостната дейност на клиниката.

Реклама