СБАЛАГ ''Селена'' на ESHRE 2013


1/ Подготовка и подобряване базисното състояние на яйчника при жени с изчерпан овариален резерв. 
2/ Категорична рестрикция на дозите при овариалната стимулация.
3/Снижаване броя на ембрионите-определящ фактор за тяхното качество.

runbabyrun london2013 
   Като редовен участник в тези форуми в последните 20 години нашият екип взе активно участие в дискусии и срещи с представители на водещи световни центрове.
   При тези срещи почувствахме гордост,че нашите методи и резултати са част от успехите на световния авангард в асистираната репродукция.

Реклама