Стволовите клетки - градивните елементи на живота


Стволовите клетки са различни от нашите зрели работещи клетки. Те имат не само невероятната способност да се възпроизвеждат, но също и да образуват нови тъкани, като се делят и развиват. Така се създават функциониращите клетки на тялото.
Откриването на стволовите клетки се оказва едно от най-великите постижения на съвременната медицина.
След оплождането стволовите клетки играят основна роля в развитието на човешкото тяло. Те не изчезват изцяло след като то е завършило своето развитие. Някои от тях остават в него като резерв и имат решаващо значение за възстановяването на увредени или износени тъкани. Способността им да се превръщат в различни видове специализирани клетки ги прави уникално и мощно средство за лечение.

Реклама