Пренатална диагностика в ''Селена''

Фетална морфология - ултразвуково проследяване на бременност

Ранно проследяване

Ранното ултразвуково проследяване се извършва между 5-11 г.с., като обикновено се използва трансвагиналният метод. Той дава информация за:

  • наличие на интраутеринна бременност
  • установява сърдечната дейност на ембриона
  • броя на ембрионите
  • при дву и три плодна бременност – установяване на хорионалността
  • установяване на някои структурни аномалии
  • прецизно установяване на гестационната възраст на ембриона
D-r Kru6kov 3

Този преглед е особено важен при жени, които имат кървене в началната си бременност, предишни спонтанни аборти или бременности с аномалии на плода. Гестационният сак може да бъде видян най-рано при 4 и половина седмична бременност. Жълтъчното мехурче - при навършени 5 седмици. Обикновено се използва вагинален трансдюсер с висока честота, с който се получават ясни образи от непосредствена близост.

Ранна фетална морфология

4 D TROIИзвърша се от 11 седмици + 0 дни до 13 седмици + 6 дни /CRL от 45 – 84 мм/. Измерването на CRL позволява да се установи точната гестационна възраст на ембриона. На този етап почти всички основни органи на тялото са развити, следователно доста голяма част от структурните аномалии могат да бъдат разпознати. Прави се детайлен преглед на анатомията на плода и се изключват аномалии на черепа, мозъка, ръцете, крачетата, гръбначния стълб, стомаха, коремните органи и пикочния мехур. При този преглед се търсят и косвени белези за Даун синдром и други хромозомни аномалии, като например – увеличена нухална транслуценция, липсваща носна кост, обратен кръвоток в дуктус венозус, регургитация в трикуспидалната клапа на плода, които се използват при изчисляване на риска от хромозомни дефекти. Последните проучвания показват, че измерването на тези косвени белези помага да бъдат установени повече от 90% от случаите на хромозомни аномалии.

Подробна фетална морфология

Тя се извършва между 19-23 г.с., като при този преглед могат да се установят значими структурни аномалии. Времето между 21-22 г.с. на бременността е идеално за изключване на тези аномалии, въпреки че някои от тях могат да се видят и преди 16 г.с. При този детайлен преглед се оглежда всяка част от бебето по системен начин от върха на черепа, мозъка, лицето, гръбначния стълб, сърцето, белите дробове, диафрагмата, стомаха, бъбреците, червата, горни и долни крайници. Също така се търсят маркери за хромозомни аномалии или по-малки аномалии при нормална анатомия – като пиелектазия, криви крачета, някои промени в чревните гънки и др. Прави се оглед на плацентата и се извършват нови измервания на бебето за установяване на точната му гестационна възраст. Прегледът  се прави с трансабдоминален трансдюсер и обикновено продължава 20-30 мин., но ако позицията на бебето не е добра за оглеждане на някои от органите му, може да продължи и повече. В краен случай понякога се налага и нов преглед след няколко дни.

Ползи от скрининга за фетални аномалии

Добре известно е, че 1 на всеки 50 бебета се ражда със значителна структурна аномалия. Тези фетални аномалии причиняват 15% от пренаталната детска смъртност и 15% от ранната детска смъртност до 1 годишна възраст. Това показва, че е изключително важно те да се установяват колкото е възможно по-рано.D-r Kru6kov 2

Видове аномалии

Ултразвуковото изследване може да установи структурни аномалии като:
- Хидроцефалия – събиране на повишено количество течност в черепната кухина
- Аненцефалия – отсъствие на мозъчната част на черепа
- Ахондроплазия – джуджешки ръст
- Омфалоцеле – дефект на коремната стена в областта на пъпа
- Спина бифида – дефект на гръбначния стълб
- Дефекти на небцето и устната кухина
- Дефекти на сърцето
- Дефекти на бъбреците
- Дефекти на ръцете, крачетата и др.

Някои структурни аномалии, /като вродените сърдечни аномалии/, може да се дължат на хромозомни отклонения, като например Даун синдром. Други структурни аномалии не са свързани с хромозомни дефекти – напр. спина бифида. Има и такива, които могат да се развият на по-късен етап от вътреутробният живот /някои форми на хидроцефалия/. Някои от аномалиите /сърдечни, бъбречни/ може да се визуализират на по-късен етап от развитието на плода, а не в 18-23 г.с.

Колко достоверен е ехографът при установяване на феталните аномалии?

horionbiopsiaПри различните аномалии процентът на тяхното установяване е различен – между 16 и 85%.
При тежките и несъвместими с живота аномалии той е по-висок – 60-86% . Тези разлики в голяма степен се дължат на качеството на образа, на различната разделителна способност и яснота на различните апарати. Също така при пациентките с по-високо тегло образът е влошен, поради ниска прониквателност и рефракция на ултразвуковите лъчи. Освен това позицията на бебето е изключително важна, тъй като в някои случаи гръбначния стълб хвърля сянка върху вътрешните органи /сърце, бял дроб и др./ и качеството на образа се влошава. В случай на намалено количество на околоплодната течност качеството на образа също е влошено, тъй като амиотичната течност е прозорец към разглеждане на органите на бебето. Разбира се особено важни са умението, опитът и знанията на специалиста, който извършва изследването.

3D / 4D ултразвук

При конвенционалният триизмерен преглед, образът, който се получава на монитора се състои от серия от разрези, но само един от тези разрези се вижда в момента. Лекарят или ехографистът трябва да комбинира множество разрези мисловно, за да формира триизмерен образ. С напредъка на компютърната технология вече е възможно автоматизирано да се получават до 90 разреза само за броени секунди. Компютърът в ултразвука комбинира тези образи, за да формира триизмерен образ на монитора. Стъпка напред от триизмерния образ е 4D, който дава истинският образ на бебето в реално време – т.е. лекарите и родителите могат да видят бебето в серия от движещи се триизмерни образи. Това вълнуващо изследване помага да се установи как се държи бебето, но освен това то е много полезно за лекаря, тъй като:
- образите могат да бъдат запаметени и активирани отново за допълнителни анализи върху тях
- образите могат да бъдат видени в 3 различни равнини и аномалиите могат да бъдат установени много по-точно
- много по-точно се измерват различните параметри на бебето и по-прецизно се установява неговото тегло
- реконструираните образи имат много висока разделителна способност и по този начин още по-надеждно се изключват възможни аномалии при здрави бебетаTroi i Lubena za ruce

За родителите 3D/4D прегледа представлява уникално визуално преживяване, което вдъхва увереност, че с бебето всичко е наред и дава спокойствие на всички преди раждането!


Реклама