Реанимация

Реанимация

Kren4ev 2Отделението по реанимация има за цел да осигури 24/7  безотказна, висококачествена, специализирана медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.
Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании.
В УСБАЛАГ "Селена" се прилага модерна еднодневна анестезия и аналгезия (епидурална и спинална), като се използват съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.
Лекарите извършват преданестезиологични консултации, както и такива, свързани с лечението и подготовката на пациентите за  операция.Kren4ev 

Консултативна дейност

Всеки пациент, на когото предстои операция или инвазивна диагностична процедура, преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.
 При обезболяване на раждането се използва епидурална и спинална анестезия.
 
 
   
  

Реклама