Донорство

Дарителска програма на ин витро клиника „Селена“

Стани донор! Едно семейство има нужда от теб!

Дарителска програма на ин витро клиника Селена

За донорството

Човешкото щастие има различни измерения. Има едно, което обаче е универсално – децата ни!

Статистиката, за съжаление, ни предоставя тъжни резултати – всеки шести човек в света среща трудности при създаването на дете! Само в България двойките с репродуктивни проблеми са 150 000, а повече от 30% от жените в тях се нуждаят от донорски яйцеклетки или сперматозоиди.

Ние от Ин витро клиника „Селена“ вярваме и ви подканваме да помогнете на някого да сбъдне най-голямата си мечта – да чуе щастливия смях на своето дете в дома си и да има възможност с гордост да се нарече родител.

Законодателството

Изпълнителната агенция по трансплантация е държавният орган за управление, координация и контрол на донорството в България. Наредба № 28 от 20.06.2007 г. на Министрество на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция е законовият нормативен акт, който регламентира донорството.

Изисквания за донорство на яйцеклетки

За да станете донор на яйцеклетки, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Да сте на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години – при родствено даряване;
 • Да имате поне едно живородено дете;
 • Да не страдате от наследствени или хроничини заболявания;
 • Да не сте поставени под запрещение;
 • Изследванията ви за HIV, HBV, HBC и сифилис да са отрицателни;
 • Да нямате заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност;
 • Да предоставите писмено съгласие, заверено от нотариус;

Изследвания

След като жената, кандидат-дарител, бъде консултирана и се установи, че отговаря на изискванията, се извършват няколко изследвания

 • Общ медицински преглед;
 • Гинекологичен преглед;
 • Хормонални изследвания;
 • Серологични изследвания;
 • Генетични изследвания.

Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 • Даряването на яйцеклетки е напълно доброволен и анонимен акт!
 • Дарителите нямат никаква финансова или правна отговорност към родените с техни яйцеклетки деца!
 • Дарителите нямат никаква информация за реципиентите, получили техните яйцеклетки!
 • Рецепиентите не получават никаква информация за дарителя!

Изисквания за донорство на сперматозоиди

Изисквания за донорство на сперматозоиди

 • да сте на възраст от 18 до 40 години;
 • да сте клинично здрав, да не страдате от хронични или наследствени заболявания;
 • да имате добри спермални показатели.

Изследвания

 • спермален анализ;
 • серологични изследвания – Васерман, HIV, хепатит В, хепатит С, хламидия, кръвна група;
 • генетични изследвания /информирано съгласие/.

Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 • Даряването на сперматозоиди е напълно анонимно!
 • Вие не носите никаква финансова или правна отговорност за родените от Вашите сперматозоиди деца!
 • Даряването на сперматозоиди е доброволно и безвъзмездно!

Дарителите не носят отговорност за изхода от процедурата и настъпилата бременност, тъй като предварително са подписали нотариално заверена декларация за информирано съгласие!

Съгласно действащата Наредба №28:

Възможно е донорите на яйцеклетки и сперматозоиди да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи: пътни, настаняване и престой, за отсъствие от работа, за причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

За повече информация или изразяване на желание за участие може да се свържете с нас на:

За дарители на яйцеклетки – 0882 06 84 15

За дарители на сперматозоиди – 0885 059 508

Нека заедно сбъднем мечтата на едно семейство! Нека заедно дарим щастие! Благодарим ви!