Иновации и апаратура

Първият ембриоскоп в България

IVF лабораторията „Селена“ вече разполага със свой собствен ембриоскоп, единия от 50-те в света!

Новата IVF технология позволява непрекъснато мониториране на ембрионите. При стандартните IVF процедури развитието им се следи от специалист ембриолог, като ембрионите се изваждат от инкубатора по един или два пъти дневно. При използването на този стандартен метод е важно ембрионите да бъдат извън инкубатора за максимално кратко време, защото това крие много опасности, измежду които и замърсяване от външната среда. Това обаче увеличава възможността за пропускане на евентуални промени или проблемни моменти в развитието им.

Благодарение на ембриоскопа специалистите могат да наблюдават ембрионите продължително и без да бъдат вадени от инкубатора, което дава изключителната възможност за прецизно проследяване и работа.

Ембриоскопът дава възможност за наблюдение на до 12 ембриона от 6 различни пациенти. Изключително високата резолюция изобразява ембрионите на всеки 20 минути и по този начин те никога не напускат климатично контролираната за тях среда, адаптирана перфектно до естествената им, и съответно не биват подлагани на допълнителни рискове. Това значително шансовете за успех. Благодарение на апарата лекарите могат да определят с по-голяма сигурност дали оплодените яйца имат шанс да създадат здраво бебе. Родителите също получават запис от развитието на ембрионите.