Проследяване на бременност и пренатална диагностика

Проследяване на бременност в УСБАЛАГ „Селена“

Всяка бъдеща майка може да избере къде да проследява своята бременност. За майките, които не са наблюдавани в болница „Селена“, но желаят да родят тук, се препоръчва предродилна консултация с цел запознаване на лекарите с вашата бременност и документация преди самото раждане.

Бременните, които избират УСБАЛАГ „Селена“ не само за предстоящото им раждане, но и за проследяване на цялата бременност, ще получат висококачествена персонална грижа по време на цялата бременност от едни от най-добрите специалисти в страната. Нашият екип от опитни акушер-гинеколози и специалисти по фетална медицина, сертифицирани от престижни европейски медицински заведения, ще извършат всички необходими изследвания за нормалното протичане на вашата бременност. Вие ще получите високоспециализирани прегледи от висококвалифицирани специалисти с персонален подход и лично отношение.

Какво представлява женската консултация?

Проследяване на бременност в УСБАЛАГ Селена

По време на женската консултация се извършва цялостно проследяване на бременността на жената от диагностицирането ѝ до 40 дни след раждането. В това се включват редица прегледи и изследвания, които се извършват от различни специалисти на болница „Селена“ през целия период на бременността. Честотата им варира в зависимост от състоянието на бъдещата майка и напредването на нейната бременност. В този период лекарят определя вероятния термин на раждането, разписва анамнеза на бременната, проследява нейното тегло, кръвно налягане, обиколка на корема, сърдечни тонове на бебето и следи неговото разположение. По време на женската консултация се назначават и редица други изследвания, включващи определяне на кръвна група и резус фактор, пълна кръвна картина, сифилис, хепатит B, HIV и други.

При необходимост се назначават допълнителни изследвания извън стандартните, както и консултации със специалисти от други медицински специалности.

Всички резултати от проведените изследвания и прегледи се вписват в т.нар обменна карта, която е неразделна част от нужните документи за постъпване в болничното заведение при раждане.


Фетална морфология – ултразвуково проследяване на бременност

Ранно проследяване

Ранното ултразвуково проследяване се извършва между 5-11 г.с., като обикновено се използва трансвагиналният метод. Той дава информация за:

 • наличие на интраутеринна бременност;
 • установява сърдечната дейност на ембриона;
 • броя на ембрионите;
 • при дву- и триплодна бременност – установяване на хоризоналността;
 • установяване на някои структурни аномалии;
 • прецизно установяване на гестационната възраст на ембриона.

Този преглед е особено важен при жени, които имат кървене в началната си бременност, предишни спонтанни аборти или бременности с аномалии на плода. Гестационният сак може да бъде видян най-рано при 4 и 1/2-седмична бременност. Жълтъчното мехурче – при навършени 5 седмици. Обикновено се използва вагинален трансдюсер с висока честота, с който се получават ясни образи от непосредствена близост.

Ранна фетална морфология

Извърша се от 11 седмици + 0 дни до 13 седмици + 6 дни /CRL от 45 – 84 мм/. Измерването на CRL позволява да се установи точната гестационна възраст на ембриона. На този етап почти всички основни органи на тялото са развити, следователно доста голяма част от структурните аномалии могат да бъдат разпознати. Прави се детайлен преглед на анатомията на плода и се изключват аномалии на черепа, мозъка, ръцете, крачетата, гръбначния стълб, стомаха, коремните органи и пикочният мехур. При този преглед се търсят и косвени белези за Даун синдром и други хромозомни аномалии, като увеличена нухална транслуценция, липсваща носна кост, обратен кръвоток в дуктус венозус, регургитация в трикуспидалната клапа на плода, които се използват при изчисляване на риска от хромозомни дефекти. Последните проучвания показват, че измерването на тези косвени белези помага да бъдат установени повече от 90% от случаите на хромозомни аномалии.

Подробна фетална морфология

Тя се извършва между 19-23 г.с. и може да установи значими структурни аномалии. Времето между 21-22 г.с. на бременността е идеално за изключване на тези аномалии, въпреки че някои от тях могат да се видят и преди 16 г.с. При този детайлен преглед се оглежда всяка част от бебето по системен начин от върха на черепа, мозъка, лицето, гръбначния стълб, сърцето, белите дробове, диафрагмата, стомаха, бъбреците, червата, горни и долни крайници. Търсят се и маркери за хромозомни аномалии или по-малки аномалии при нормална анатомия – като пиелектазия, криви крачета, някои промени в чревните гънки и др. Прави се оглед на плацентата и се извършват нови измервания на бебето за установяване на точната му гестационна възраст. Прегледът се прави с трансабдоминален трансдюсер и обикновено продължава 20-30 мин., но ако позицията на бебето не е добра за оглеждане на някои от органите му, може да продължи и повече. В краен случай понякога се налага и нов преглед след няколко дни.

Ползи от скрининга за фетални аномалии

1 на всеки 50 бебета се ражда със значителна структурна аномалия. Тези фетални аномалии причиняват 15% от пренаталната детска смъртност и 15% от ранната детска смъртност до 1-годишна възраст. Това показва, че е изключително важно те да се установяват колкото е възможно по-рано.

Видове аномалии

Ултразвуковото изследване може да установи структурни аномалии като:

 • Хидроцефалия – събиране на повишено количество течност в черепната кухина;
 • Аненцефалия – отсъствие на мозъчната част на черепа;
 • Ахондроплазия;
 • Омфалоцеле – дефект на коремната стена в областта на пъпа;
 • Спина бифида – дефект на гръбначния стълб;
 • Дефекти на небцето и устната кухина;
 • Дефекти на сърцето;
 • Дефекти на бъбреците;
 • Дефекти на ръцете, крачетата и др.

Някои структурни аномалии /като вродените сърдечни аномалии/ може да се дължат на хромозомни отклонения /например Даун синдром/. Други структурни аномалии не са свързани с хромозомни дефекти /например спина бифида/. Има и такива, които могат да се развият на по-късен етап от вътреутробния живот /някои форми на хидроцефалия/. Някои от аномалиите /сърдечни, бъбречни/ може да се визуализират на по-късен етап от развитието на плода, а не в 18-23 г.с.

Колко достоверен е ехографът при установяване на феталните аномалии?

Процентът на установяване на различните аномалии варира между 16 и 85.
При тежките и несъвместими с живота аномалии той е по-висок – от 60 до 86% . Тези разлики в голяма степен се дължат на качеството на образа, на различната разделителна способност и яснота на различните апарати. Позицията на бебето също е изключително важна, тъй като в някои случаи гръбначния стълб поставя сянка върху вътрешните органи /сърце, бял дроб и др./ и качеството на образа се влошава. В случай на намалено количество на околоплодната течност качеството на образа също е влошено, тъй като амиотичната течност е прозорец към разглеждане на органите на бебето. Разбира се, особено важни са умението, опитът и знанията на специалиста, който извършва изследването.

3D/4D ултразвук

При конвенционалния триизмерен преглед образът, който се получава на монитора, се състои от серия от разрези, които се визуализират поетапно. Специалистът следва да комбинира множество разрези мисловно, за да формира триизмерен образ. С напредъка на компютърната технология вече е възможно автоматизирано да се получават до 90 разреза само за броени секунди. Компютърът в ултразвука комбинира тези образи, за да формира триизмерен образ на монитора. Стъпка напред от триизмерния образ е 4D, който дава истинският образ на бебето в реално време.

Това вълнуващо изследване не само помага да се установи как се държи бебето, но е и много полезно за лекаря, тъй като:

 • образите могат да бъдат запаметени и активирани отново за допълнителни анализи върху тях;
 • образите могат да бъдат видени в 3 различни равнини и евентуалните аномалии могат да бъдат установени много по-точно;
 • много по-точно се измерват различните параметри на бебето и по-прецизно се установява неговото тегло;
 • реконструираните образи имат много висока разделителна способност и по този начин още по-надеждно се изключват възможни аномалии при здрави бебета.

За родителите 3D/4D прегледът предлага нужното спокойствие и увереност преди раждането!

Ултразвук Voluson E8

УСБАЛАГ “Селена“ разполага с най-модерната ултразвукова технология в България! Voluson E8 открива нови възможности в клиничната практика. С множество предимство той се нарежда сред най-висококачествената апаратура в света. Произведен е от реномираната фирма General Electric и предлага:

 • необикновено качество на картината – технологията позволява детайлно изследване с кристално ясен образ
 • по-ранна и по-детайлна оценка на анатомията на плода
 • иновативната технология помага при разрешаването на най-сложните случаи с изключително изчистен образ – диагностика на аномалии при плода, извършване на инвазивните изследвания – хорионбиопсия и амниоцентеза

Ултразвуковото изследване е в основата на съвременната женска консултация. Чрез него се проследява адекватното развитие на плода, наличието или липсата на малформации, функционалното състояние, кръвоснабдяването в различните органи и системи. За тази цел е необходима висококачествена ехографска апаратура, с която АГ болница „Селена” разполага. Voluson E8 притежава изключително висока прониквателна и разделителна способност, която му позволява да изследва в дълбочина и най-малките детайли на плода. Наличието на изключително бърз процесор позволяват качествени 3D/4D и iLife /по-реално/ изображения.