Д-р Матев и д-р Минев на обучение в Страсбург

В Страсбург се проведе поредния курс в IRCAD, организиран от проф. Ватие. 42 участници от 24 страни се обучаваха от лектори – водещи професори от Франция, Белгия, Бразилия, Тайван, Португалия, Германия. Българските лекари бяха само трима, като двама от тях бяха специалисти от АГ „Селена“. Д-р Матев и д-р Минев се представиха повече от успешно и със своите умения за пореден път защитиха името и престижа на клиника „Селена“. Изключително сериозната тема – „Лимфна дисекция при онкологични заболявания в гинекологията“, засяга редица случаи, които у нас все още се решават с коремни операции. Навсякъде по света злокачествените заболявания се лекуват лапароскопски, а в България това се прави само в 2-3 болници. За наша радост „Селена“ е една от тях, благодарение на най-съвременната и модерната апаратура, с която разполагаме в клиниката и на изключително подготвените специалисти!