За нас

УСБАЛАГ Селена

Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“ е създадена през 2006 година. Болницата предлага висококачествена грижа в областта на женското здраве, акушерството, гинекологията, асистираната репродукция, неонатологията, феталната и регенеративна медицина. През 2017 година болницата става университетска, затова смело можем да кажем, че тук се обучават и лекарите на бъдещето. В болницата се използва единствено най-иновативна апаратура, която в случаи е и единствена за страната. Днес тя е най-голямата специализирана АГ болница в Южна България с екип от над 300 специалисти и с пациенти от всеки край на страната.