Имунохематологична лаборатория

  • Извършва изследвания, заложени в договора с НЗОК и стандарта по трансфузионна хематология;
  • Определяне на кръвни групи и Rh антитела;
  • Изследване за авто и алоеритро антитела.