Лабораторен блок

В лабораторния блок на УСБАЛАГ „Селена“ се извършват широк спектър рутинни и високоспециализирани дейности от 5 профилирани лабораторно – диагностични звена. Съвременните лабораторни методи на изследване и модерната материално-техническа база осигуряват необходимата информация за ранно откриване на болестния процес, контрол на ефикасността на провежданото лечение и бърза оценка на степента на възстановяване.