Лаборатория по спермален анализ

Лаборатория по спермален анализ

Мъжкият инфертилитет е глобален проблем с все по-нарастваща значимост. Нарушения, свързани със сперматозоидната функция са едни от най-честите причини за инфертилитет. Андрологията e дисциплина с голямо и перспективно значение в съвременната медицина. Спермалният анализ предоставя изчерпателна информация за репродуктивната функция на мъжкия фактор в субфертилната двойка. Той включва определяне на сперматозоидния брой, сперматозоидния мотилитет, виталитет и сперматозоидната морфология.

лаборатория-спермален-анализ

Спермален анализ

Спермограмата представлява анализ на семенната течност (сперма), който определя физическите свойства, химичния и клетъчен състав, като по този начин се оценяват способностите на спермотозоидите за оплождане. Това изследване е първостепенно и цели да установи параметрите на семенния анализ:

 • Обем на еякулата;
 • Цвят;
 • Вискозитет;
 • Време за втечняване;
 • рН;
 • Концентрация на сперматоидите;
 • Подвижност на сперматозоидите;
 • Брой на бели кръвни клетки;
 • Незрели клетки;
 • Агрегация и аглутинация;
 • Морфология на сперматозоидите;
 • Биологична преживяемост на сперматозоидите;
 • Виталитет на сперматозоидите

Спермален анализ чрез компютърен софтуер (CASA)

Едно от най-съществените изследвания, което ни дава информация за оплодителната способност на мъжа е изследването на еякулата. Спермалният анализ, направен чрез компютърен софтуер, позволява много точно изследване на концентрацията на сперматозоидите в семенната течност, тяхната подвижност, морфология, жизненост и наличието на ДНК фрагментация.
Андрологичната лаборатория към Ин витро клиника „Селена“ разполага с CASA система – оборудване, което е последна дума на техниката и позволява точна, повтаряема и автоматична оценка на горе изброените спермални показатели.
Посредством специална камера сперматозоидите се наблюдават под микроскоп, като дигиталната снимка анализира размера на всеки отделен сперматозоид, подвижността му и треакторията на движение. Едно от най-важните предимства на спермалния анализ чрез компютърен софтуер /CASA/ пред класическата спермограма е, че не се допуска намесата на човешки фактор, тъй като параметрите не се преценяват от биолог, а оценката им се извършва от специализирания софтуер на системата, която отговаря на критериите на Световната здравна организация. Това позволява на лекуващия лекар да направи цялостна и изчерпателна оценка на репродуктивното здраве на пациента, което води до поставянето на точна диагноза и последващо адекватно лечение.

Наред с основните изследвания на семенната течност има и други тестове, които могат да бъдат проведени и които позволяват по-детайлна оценка на функционалните аспекти на спермалната проба.

Поскоитален тест

Този тест цели откриване на сперматоизоиди в цервикалната слуз, непосредствено след полов акт. Анализът дава възможност за преценка на цервикалната слуз, показва подходяща ли е за придвижването на сперматозоидите до яйцеклетката. Отклонения в гъстотата на цервикалната слуз и несъвместимост със спермата на партньора биха могли да доведат до безплодие при жената.

Тест за прикрепителната способност на сперматозоидите към яйцеклетката /HBA тест/

Този тест показва степента на зрялост на сперматозидите в еякулата и възможността им да се свързват с хиуалуронан, основен компонент на кумулусната маса около яйцеклетката. Зрелите сперматозоиди се свързват с хиалуроновата киселина за разлика от незрелите. Малък брой свързани сперматозоиди е индикация за наличие на малък брой зрели сперматозоиди в еякулата.

Незрелите сперматозоиди не успяват да завършат процеса на сперматогенеза, имат висока честота на хромозомни аберации, по-нисък геномен интегритет, възможност за разкъсвания в ДНК веригата. Това довежда до сериозни затруднения при оплождане на яйцеклетките и редица последващи проблеми.

Тест за ДНК фрагментация на сперматозоиди (SCD тест)

Тестът определя качеството на спермалната ДНК, степента на ДНК фрагментации или разкъсвания в ядрата на сперматозоидите. Въз основа на това се определя оплодителната способност на сперматозоидите. Високият процент на фрагментирани сперматозоиди показва намалена оплодителна способност, предполага ранна загуба на плода и намален процент на преживяемост на ембрионите до 25 г.с.

Тест за виталност на сперматозоидите

Анализът е необходим в случаите когато има голям процент неподвижни сперматозоиди в пробата. Изследването дава възможност да се определи колко от тези сперматозоиди са жизнеспособни, независимо от тяхната подвижност. При намалена подвижност с висок процент витални сперматозоиди, може да се предполага за структурни и метаболитни аномалии.

Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите

Изследва процента на подвижните сперматозоиди след обработка и инкубиране за период от 24 часа. Целта е да се проследи каква е вероятната преживяемост на сперматозоидите в гениталния тракт или матката на жената при нормален сексуален контакт или след инсеминация.

Антиспермални антитела

Наличието на антитела в семенната проба може да доведе до увреждане и смърт на сперматозоидите, образуване на т.нар аглутинати – слепвания между сперматозоидите, намаляващи подвижността им. Това от своя страна, би довело до невъзможност за оплождане на яйцеклетката в естествени условия и дори до стерилитет.

Тест за криотолерантност

Това е тест, чрез който се оценява преживяемостта на сперматозоидите след замразяване и последващо размразяване. Дава информация за избора на подходящата за двойката асистирана репродуктивна тенология.

PESA, ТЕSA

Сперматозоидите се аспирират от семепровода или тестиса. Манипулацията се извършва под местна упойка. С малка игла от епидидима или тестиса се аспирират сперматозоидите, които са необходими за последващата процедура – ICSI.

TESE

Тестикуларна екстракция на сперматозоиди (TESE) е биопсия на тестиса под местна упойка, като от малкото количество биопсичен материал се извличат жизнеспособни сперматозоиди, намиращи се в тази тъкан за интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI). Процедурата се препоръчва за мъже, които не могат да произвеждат сперматозоиди от еякулация, азооспермия причинена от първична тестикуларна недостатъчност, вродена липса на семепровода или нереконструирана вазектомия.

Замразяване на сперматозоидите /Криобанка/

При необходимост от съхранение на семенен материал се препоръчва замразяване на сперматозоиди. Семенната проба се обработва и се замразява по стандартна методика при – 196 C◦ в дюарови съдове с течен азот.

Микроделеция на Y хромозомата

Този тест открива липсата на малки фрагменти от Y-хромозомата на мъжа. Функцията на липсващите гени от тези участъци е свързана с мъжкия инфертилитет. Прилага се при мъже с много малък брой сперматозоиди или липсата им в еякулата и има данни за наличие на обструктивни причини.

Микробиологично изследване на еякулат

Изследва се за наличие на инфекции, които биха възпрепятствали забременяване по естествен път, а също така води до редица усложнения след това. При установяване на инфекция е необходимо провеждане на лечение преди плануване на бременност.

Ретроградна еякулация

Ретроградната еякулация представлява разтройство в нормалния физиологичен процес на еякулация и засяга не повече от 1% от мъжете с репродуктивни проблеми. При нормално състояние по време на оргазъм, сперматозоидите преминават от тестисите към епидидима, семепроводите и простатната жлеза, където се смесват с отделения от нея секрет. Оттам спермата се движи в посока към уретрата, пениса, през външния отвор на пениса по време на еякулация. Мускулите в областта на шийката се контрахират и не позволяват на спермата да навлезе в пикочния мехур. При състояние на ретроградна еякулация тези мускули не работят правилно и това позволява на спермата да се движи в посока обратна на нормалната (назад към пикочния мехур). Ретроградната еякулация е състояние, което не застрашава здравето на мъжа, не засяга сексуалните способности, но по време на еякулация се отделя много малко или никаква сперма. Това състояние се нарича сух оргазъм или аспермия. Основният проблем при ретроградната еякулация е инфертелитетът.

Даряване на сперматозоиди

Даряването на сперматозоиди е доброволно и напълно анонимно. С безвъзмездното дарителство се предоставя шанс на двойки с репродуктивни проблеми да сбъднат мечтата си за дете.

Как да стана дарител?

За да бъдете от хората, подали ръка на човек в нужда трябва да отговаряте на следните условия:

 • да сте на възраст от 18 до 40 години
 • да сте клинично здрав, да не страдате от хронични или наследствени заболявания
 • да имате добри спермални показатели

Преди да дарите сперматозоиди е необходимо да преминете през серия от задължителни изследвания .
Даряването на сперматозоиди е напълно анонимно! Вие не носите никаква финансова или правна отговорност за родените от Вашите сперматозоиди деца! Даряването на сперматозоиди е доброволно и безвъзмездно, но клиниката поема разходите на донора, които са свързани с: пропуснати ползи, ползване на транспорт, временна нетрудоспособност, дискомфорт и др.

Ако желаете да станете донор на сперматозоиди в УСБАЛАГ „Селена“ можете да си запазите час със специалист на тел: 0885 05 95 08!