Микробиологична лаборатория

В микробиологичната лаборатория към болница”Селена” работят специалисти със специалност „Микробиология” и специализиран медицински лаборант. Всички лабораторни звена в клиниката са свързани и имат комуникация както помежду си, така и с лекарите-специалисти. Микробиологът участва в изготвянето на лекарствената политика на здравното заведениие, като реагира адекватно при избор на антибиотик от лекуващия лекар.
Микробиологичната лаборатория в болница „Селена” извършва изследвания, заложени в договора с НЗОК и стандарта по клинична микробиология.

  • Микробилогична диагностика на материал от гениталната система – влагалищен секрет, цервикален секрет, еякулят, простатен секрет, уретрален секрет, пунктат от киста, ендометриум, дъгласово пространство
  • Микробиологична диагностика на кърма, амниотична течност, стомашен аспират, стомашен аспират, траехален аспират, секрет от бронхи, храчка, пунктати, ликвор
  • Анален секрет за чревно бацилоносителство
  • Гърлени, очни и назофарингеални секрети
  • Урокултура
  • Хемокултура
  • Кръв за васерман
  • Директна микроскопия
  • Диагностика на сифилис
  • Раневи секрет

На положителните щамове се изпитва антибиотикочувствителността. Антибиограми.
Лабораторията провежда два пъти годишно външен качествен контрол чрез участие в международни сравнителни изследвания в Национална система за външна оценка на качеството на изследванията, организирана от отдел „Микробилогия” при НУЗПБ – гр.София. С получените сертификати от външния контрол, лечебното заведение сключва договор с РЗОК.