Ново неонатологично отделение в болница „Селена“

Неонатологичното отделение е сертифицирано за най-високото трето ниво на компетентност. То е разположено на площ от 500 кв. м. с 6 зали с 9 модерни респиратора за апаратна вентилация на новородени, апарати за високочестотна вентилация и назален ЦИПАП, транспортен инкубатор с респиратор, позволяващ привеждането на новородени от която и да е болница в Южна България.
Работи се с монитори от най-висок клас, позволяващи адекватно наблюдение на новородени с тегло над 500 гр. и деца в тежко състояние.

Диагностичните възможности се допълват от микробиологична и клинична лаборатории, модерен цифров рентгенов апарат и ехограф.

Всичко това дава възможност да се следват съвременните алгоритми на поведение при грижите за тежко болни деца. В отделението работят 12 лекари, девет от които с призната специалност по неонатология.

Политиката на АГ болница „Селена“ е насочена към стимулиране на естественото хранене на новородените – отделението разполага с 10 сертифицирани консултанти по кърмене и всяка майка получава точна и правилна информация.

Училище за родители Селена“ е мястото, където бъдещите майки и татковци могат да получат безплатно съвети от специалисти на клиниката по всички въпроси, свързани с бременността, раждането и първите грижи за новороденото.

За десет години в болница „Селена“, която е най-голямата специализирана акушеро-гинекологична болница в Южна България, са родени над 12000 деца, като 1500 от тях са в резултат на ин витро оплождане.