Неонатология

В отделението по неонатология ние се грижим за над 1500 новородени всяка година!

Оформени са следните звена:

1. Интензивен сектор
2. Реанимационна детска зала
3. Зала за деца с повишен риск и забавена
кардиопулмонална адаптация
4. Сектор за здрави новородени деца
на децентрализиран принцип
5. Изолационен сектор
6. Денонощен консултативен педиатричен център

Интензивният сектор разполага с 12 кувьоза за рискови новородени деца – Дрегер, 2 термолегла, 7 модерни респиратора за провеждане на апаратна вентилация, включително високочестотна и назален СРАР, транспортен инкубатор с респиратор, фотолампи за провеждане на фототерапия, инхалатори, монитори и инфузионни помпи. Разполагаме и с екзогенен сърфактант. Диагностичните възможности на сектора се допълват от микробиологична и клинична лаборатории, модерен рентгенов апарат и ехограф.
Разполагаме със специализирана информационна програма за онлайн комуникация с клинична, имунологична и микробиологична лаборатория.

Залата за деца с повишен риск, недоносени и деца с проблеми в ранната кардиопулмонална адаптация е оборудвана съобразно стандарта по неонатология.

Детска стая е предназначена за бебета, родени чрез Цезарово сечение, вакуум екстрактор, форцепс и неправилно предлежание на плода.
Новородените са настанени в просторна, светла зала с централна климатизация, което осигурява максимален топлинен комфорт на малките пациенти.

Особено внимание отделяме на превенцията на вътреболничните инфекции, като стриктно спазваме съвременните санитарно-хигиенни изисквания. Разполагаме с модерна дезинфекционна програма, антибактериални PVC облицовки и настилки и не отчитаме взривове на вътреболнични инфекции.
Политиката на нашата болница е насочена към стимулиране на естественото хранене с помощта на правилна информация и подкрепа от сертифицирани консултанти по кърмене, педиатри и акушерки. Децентрализираният принцип на отглеждане на новородените позволява да бъдат в непрекъснат близък контакт с майката, което осигурява възможност за ранно започване на кърменето.

Болницата предлага и консултации със следните специалисти: детски кардиолог, невролог, офталмолог, хирург, гастроентеролог, ортопед, специалист по краниофациална хирургия и инфекционист.

В отделението по неонатология се провежда съвременна диагностика, лечение и профилактика на новородени деца, която включва:

· първи грижи за бебето
· първи изследвания и ваксини
· профилактика на хепатит В при новороденото от майка носителка на вируса на хепатит В с хиперимунен анти В глобулин
· профилактика на хеморагична болест на новороденото с КаВит
· скрининг на новородените – за фенилкетонурия, хипотиреоза и вродена надбъбречна недостатъчност, ултразвуково изследване на тазобедрените стави
· интензивно лечение на новородени деца – изкуствена белодробна вентилация – конвенционална, високочестотна и назален СРАР, приложение на екзогенен сърфактант
· лечение на новороденото без отделяне от майката
· късно проследяване на преждевременно родени и рискови деца
· ултразвукова диагностика на заболяванията на централната нервна система
· разработена е програма „Първи грижи за бебето“ и „Естественото хранене“ за обучение на майки на основните умения, които са необходими след изписване на детето
· методика на хранене на деца с лицевочелюстни аномалии – обучение на майки
· консултации с лекар с призната специалност по педиатрия и неонатология денонощно
· консултация със сертифициран консултант по кърмене
· ден на отворените врати
· транспортиране на новородени до Национален център по сърдечно-съдови заболявания гр. София или до други лечебни заведения при необходимост от консултация с тесни специалисти

Първи грижи за бебето

DSC04730Появата на бебето е вълнуващ период в живота на всяка жена и ние се стараем да помогнем на всяка майка да изпита максимално удоволствие от това невероятно преживяване.
Първите грижи за здравите новородени включват: грижи за кожата, пъпчето, гениталиите, ежедневен преглед от лекар неонатолог, съвети за техниката на кърмене.
Първите грижи за недоносените и доносените деца са насочени да помогнат за успешната им послеродова адаптация и включват: топлинен комфорт и мониториране на жизненоважните показатели, подпомагане на кардиопулмоналната адаптация, осигуряване на инфузионна терапия, корекция на алкално-киселинния статус, непрекъснато наблюдение и оценка на състоянието.

Първите ваксини на Вашето дете се правят при нас

На 12-и час от раждането се прави ваксина срещу хепатит В
Подходът при деца, родени от майки с положителен Австралийски антиген, е различен. Болницата разполага с човешки имуноглобулин против хепатит В, който се инжектира до 6 час след раждането с цел бебето да получи готови антитела срещу хепатит В и едновременно с това се поставя противохепатитна ваксина.
Ваксиниране с БЦЖ ваксина – прави се след навършване на 48 часа от раждането.

Първи изследвания и скрининг

Лабораторни изследвания – пълна кръвна картина, биохимични, имунологични и микробиологични изследвания, кръвна група, кръвно-газов анализ, рентгенография при необходимост, трансфонтанелна ехография.
Скрининг за фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречна хиперплазия се прави на всички новородени деца.
Работи се по програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на вродена и предизвикана дисплазия на тазобедрената става при новородените.

Работно време на педиатричния кабинет – денонощно!