Реанимация

Реанимация

Отделението по реанимация има за цел да осигури непрекъсната безотказна, висококачествена, специализирана медицинска дейност, извършвана от специалисти по анестезиология и интензивно лечение. Отделението по анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании.

В УСБАЛАГ „Селена“ се прилага модерна еднодневна анестезия и аналгезия (епидурална и спинална), като се използват съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.
Лекарите извършват преданестезиологични консултации, както и такива, свързани с лечението и подготовката на пациентите за операция.

Консултативна дейност

Всеки пациент, на когото предстои операция или инвазивна диагностична процедура, преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти. При обезболяване на раждането се използва епидурална и спинална анестезия.