Отлична оценка при акредитацията на УСБАЛАГ „Селена“

УСБАЛАГ „Селена” получи оценка „Отличен” при акредитацията си от Министерството на здравеопазването за срок от пет години. Положителната оценка бе дадена за всички отделения: акушерство и гинекология с дейност по асистирана репродукция, отделение по образна диагностика, неонатология, отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Това е резултат от усилията на целия екип да повишава непрекъснато своето професионално израстване с цел да подобри качеството на здравните услуги, извършвани в болницата, коментира проф. Благовест Пехливанов. Високата оценка ще има и още един положителен ефект – УСБАЛАГ „Селена” ще стане още по-притегателно място за обучението на студенти, стажанти и специализанти, като се има предвид, че тя е единствената частна специализирана АГ болница, на която е даден статут на университетска. В лечебното заведение студентите разполагат с отлична материална база, могат да се запознаят със съвременните репродуктивни технологии в ин витро центъра, който се нарежда сред водещите места в България с много високо ниво на успеваемост.

От една година на територията на болницата функционира и ново модерно неонатологично отделение, оборудвано по най-високите световни стандарти. В него в момента са настанени 14 новородени, а най-малките лекувани пациенти са бебета от 600 грама. В УСБАЛАГ „Селена” се родиха и бебетата с рекордно за България тегло за 2017 г. – момченцата Денис (5240 грама) от Сърница и Турач (5750 грама) от Хасково.

За 11-те години от своето съществуване „Селена” се утвърди като място, където жените от цялата страна избират да решат своите гинекологични и репродуктивни проблеми и да родят своите деца.