Специалисти от АГ болница „Селена“ на конгрес в Будапеща

И тази година срещата беше отлична възможност за споделяне на опит, представяне на резултати от научни изследвания и демонстрация на интересни продукти. Нови методи за лимфна дисекция, поведение при овариални карциноми, нови уреди, обучение на симулатор – това бе само малка част от наситената програма, в която специалистите на АГ болница „Селена“ участваха. Интерес предизвика един от новаторите и откриватели в акушерството и гинекологията – проф. Посовер, който се опитва да въведе специалността – невропелвиология. Когато след травма се прекъснат нервните пътища в гръбначния стълб, той имплантира чипове на нервите, като по този начин ги стимулира. Преди операцията мястото на увреждането на нерва се локализира изключително прецизно. В рамките на шест месеца след операцията, пациентът е напълно възстановен. Високотехнологичният ендоскопски център, с който разполага болница „Селена“, дава възможност за прилагане на най-съвременните достижения в областта на ендоскопската гинекология. Нашите изключителни специалисти постоянно надграждат уменията си в най-престижните референтни центрове и упражняват своята професия в тон с последните достижения на световната медицина. Модерната техника, с която разполагаме им позволява да прилагат най-новите оперативни методи в ендоскопската хирургия и да постигат още по-добри резултати при лечението на пациентите.