10 години от създаването на Българската асоциация по репродуктивна човешка ембриология

Поредният симпозиум на Българската асоциация по репродуктивна човешка ембриология   /БАРЧЕ/, който се състоя в София, съвпадна с 10-тата годишнина от нейното създаване. АГ болница „Селена“ бе представена от ембриолозите – Невена Недева и Пламена Ставрева. Те бяха единодушни, че подобни форуми са изключително добра платформа за обмен на информация, тъй като науката, изследователската дейност и практиката си дават среща, за да намерят отговори и решения на наболели въпроси и проблеми от областта на човешката репродуктивна ембриология. Водещи специалисти от редица европейски страни са дискутирали с българските си колеги възможностите, които се откриват с използването на стволови клетки в репродуктивните технологии. Българска асоциация по репродуктивна човешка ембриология /БАРЧЕ/ е сдружение, което обединява специалисти, работещи и имащи научни интереси в областта на ембриологията и асистираната репродукция. Бъдещето на медицинската наука в областта на репродуктивното здраве принадлежи на генната терапия, изследванията в областта на стволовите клетки, както и тяхното приложение. Все повече модерните технологии са пряко свързани с човешката репродукция и ембриологията, а почти всички съвременни асистирани репродуктивни техники биха били немислими без тяхното развитие и напредък.