Безкрайно благодарни сме

Благодаря на целия ви екип от професионалисти и на д-р Ангел Карагьозов, затова че именно вие направихте така, че лошите истории, за които чуваме в медийното пространство, да ми бъдат така чужди. Благодаря за отношението от момента, в който ме приехте, до момента, в който ни изписахте живи и здрави. Благодаря за грижите за мен и дъщеря ми, за напътствията!